Τιμολογιακή Πολιτική

  • Εγγραφή: –
  • 1 μήνας απεριόριστα: 40€
  • 1 μάθημα (drop-in): 10€
  • 16 μαθήματα (διάρκειας 3 μηνών): 90€
  1. Η συνδρομή ισχύει για τον τρέχων ημερολογιακό μήνα ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αγοράς της.
  2. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.
  3. Το μάθημα προπληρώνεται και σε περίπτωση αγοράς οποιοδήποτε πακέτου, μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα, αφαιρείται από τη συνολική αξία του πακέτου – συνδρομής. Οι συνδρομές και τα πακέτα μαθημάτων προπληρώνονται,  είναι προσωπικά και δε μεταβιβάζονται ούτε παρατείνονται για οποιονδήποτε λόγο. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η σχολή εκδίδει νόμιμες αποδείξεις πρεσβεύοντας εμπράκτως τις ηθικές αξίες της πρακτικής της Yoga.
Κατάθεση σε τράπεζα
Δικαιούχος: Antonios Charalampous
Revolut - IBAN: LT743250069118967667 || BIC: REVOLT21

Πρόγραμμα