Ανακοίνωση

Η σχολή θα παραμείνει κλειστή για το 2022. Σας ευχόμαστε καλή πρακτική.

Για τους ήδη υπάρχων μαθητές της σχολής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@yogamala.gr για οποιαδήποτε συμβουλή ή βοήθεια μπορεί να χρειάζεστε στην πρακτική σας.

Τιμολογιακή Πολιτική

yogam_Logo_noletters_215x215_black

Πρόγραμμα