Το Εισαγωγικό Chant της Ashtanga Yoga & Η Σημασία Του

Το chanting και η απαγγελία mantras έχει συνοδεύσει την πρακτική της γιόγκα για χιλιάδες χρόνια. Το Chanting είναι βέβαια τόσο η απαγγελία των πλούσιων δονητικών ήχων όσο και η ταυτόχρονη…

Continue ReadingΤο Εισαγωγικό Chant της Ashtanga Yoga & Η Σημασία Του

Kapalabhati Kriya

Για τους ασκούμενους της πραναγιάμα, η Kapalabhati είναι η πιο σημαντική kriya (Τεχνική καθαρισμού/εξαγνισμού). Θα πρέπει να κατακτηθεί πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε πραναγιάμα (εκτός και αν είναι πολύ, πολύ βασική πραναγιάμα)…

Continue ReadingKapalabhati Kriya

Purnamadah Chant

Η σούτρα 1.29 λέει ότι η επανάληψη των μάντρας αποτρέπει όλα τα εμπόδια (antarayas). Το chanting είναι ένα υπέροχο εργαλείο, μία πολύ όμορφη πρακτική η οποία ενεργοποιεί το Πνευμονογαστρικό Νεύρο…

Continue ReadingPurnamadah Chant